İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.