KARAHALLI KAYMAKAMLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
KARAHALLI KAYMAKAMLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.