İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.