BİRECİK KAYMAKAMLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
BİRECİK KAYMAKAMLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.