KARLIOVA KAYMAKAMLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
KARLIOVA KAYMAKAMLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.