HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi Edinme Başvuru Formu
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.