YAVUZELİ KAYMAKAMLIĞI
Bilgi Edinme Başvuru Formu
YAVUZELİ KAYMAKAMLIĞI bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.