MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB)
Bilgi Edinme Başvuru Formu
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.