ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi Edinme Başvuru Formu
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bilgi edinme sistemi
BİMER teknik altyapısını kullanmaktadır.